Åben udgravning – Malling.

Søndag den 23. oktober kl. 14 - 16

Fra jernaldergård til boligområde.

Velkommen til en spændende udflugt fra istid til nutid ved Malling.

Moesgaard Museums arkæologer udgraver i øjeblikket sporene af en jernalderbebyggelse, og det vil denne dag være muligt at kigge dem over skulderen og høre om udgravningens foreløbige resultater. Udgravningsleder Julie Lolk viser rundt på udgravningen, mens naturvejleder Ole Sørensen fra Odder Museum fortæller om områdets udvikling fra istiden slap sit greb om landskabet og frem til i dag.

Spor efter boboelse gennem flere forhistoriske perioder

Den arkæologiske udgravning syd for Malling finder sted, fordi Aarhus Kommune udstykker et større område med byggegrunde. Inden fremtidens beboere kan flytte ind, skal den omfattende mængde af levn fra oldtidens bosættelser i området blotlægges, undersøges og dokumenteres. Moesgaard Museum har allerede udgravet bebyggelsesspor fra sten- og bronzealder, og netop nu udgraves en jernalderbebyggelse fra 1.-2. århundrede.

Jernaldergårde

De foreløbige resultater viser, at der har ligget to-tre gårde på række, og at de er genopført af nogle omgange. Datidens gårde bestod af langhuse, udhuse og nogle gange hegn. Dertil kommer en meget stor mængde af aktivitetsområder omkring husene, hvor der er spor efter optagning af ler og sand, affaldsdeponering, håndværksaktiviteter og opbevaring. Bebyggelsen har oprindelig strakt sig tværs over den nuværende Oddervej og over til foden af en markant bakke i vest, hvor Moesgaard Museum tidligere har undersøgt lignende fortidslevn fra samme periode.

Grave

Også de afdøde jernalderbeboere er dukket op. Museet har nemlig udgravet flere grave indeholdende knogler fra kremerede personer, der i tråd med tidens skik og brug er gravlagt enten i en urne eller blot i en lille nedgravning.

Glæd jer til en dejlig eftermiddag med spændende fortællinger.

Praktiske oplysninger

I forbindelse med arrangementet vil der blive serveret kaffe og kage, hvorfor vi beder om tilmelding til arrangementet.

Mødested: udgravningen ved Synnedrupvej, Krekærbakken, Malling.

Tilmelding: Odder Museum 86540175, i museets åbningstid, senest fredag den 21. oktober.

Pris: 50 kroner

Husk: praktisk fodtøj og varm beklædning.
Formidlere: Julie Lolk, udgravningsleder og arkæolog og naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum.