Åben udgravning – Hundslund

Lørdag den 19. november klokken 13.30 - 15:00

Tørvegrav med overraskelse

Velkommen til et par spændende timer med tema om Hundslund fra istid til nutid.

Moesgaard Museums arkæologer har ved Hundslund Varmeværk foretaget en udgravning, der har givet overraskende fund. Denne eftermiddag vil det være muligt at kigge eksperterne over skulderen og høre om udgravningens foreløbige resultater.

Udgravningsleder, museumsinspektør Uffe Lind Rasmussen, viser rundt på udgravningen, mens naturvejleder Ole Sørensen fra Odder Museum vil fortælle om områdets udvikling - de store træk fra, da istiden slap sit greb om landskabet og frem til i dag.

Landbruget omkring år nul

Den arkæologiske udgravning ved varmeværket i Hundslund finder sted, fordi varmeværket ønsker at udvide varmeværket, så det også vil kunne fyre med halm. Inden denne udvidelse kunne gennemføres, viste en arkæologisk forundersøgelse, at der var arkæologiske levn, som burde undersøges nærmere. Og det var godt, at Uffe og hans udgravningsteam kom i gang, for med udgravningen her ved Hundslund er håbet, at man vil kunne kaste nyt lys over landbruget i Danmark omkring år nul.

I første århundrede før vor tidsregning har jernalderfolket ved Hundslund gravet tørv i en ganske lille mose nord for Guldagergård. Tørvegravning i denne periode er velkendt og afspejler sikkert behov for brændsel eller tørvekul til jernforarbejdning. Overraskende nok viste det sig imidlertid, at man under tørven har fundet og bortgravet en gammel og meget kalkholdig søaflejring - også kendt som mergel.

Dette er særdeles interessant, da det kan vise os, at man allerede for godt 2.000 år siden havde en viden om mergels jordforbedrende egenskaber i agerbruget, hvilket normalt forbindes 1800-tallets landbrugsudvikling. Kalk kan frigøre næringsstoffer, som ellers er bundet i jorden og har derfor en gødningseffekt.

Ofringer eller affald?

Under mergellaget er man til sidst stødt på vandførende sandlag, og hullet er herefter blevet omdannet til en stor brønd, som både er udbygget med et kraftigt plankeværk og med mægtige trædesten. Store mængder dyreknogler i aflejringerne over brøndkonstruktionen vidner enten om, at brønden siden blev anvendt som et belejligt affaldshul eller også som en afsluttende rituel ofring efter et par hundrede års intens brug af stedet.

Glæd jer til en dejlig eftermiddag med spændende fortællinger om Hundslunds fortid

I forbindelse med arrangementet vil der blive serveret kaffe og kage.

Praktisk information

Mødested: Udgravningen nord for Hundslund Varmeværk, Guldagervej.
Tilmelding: Odder Museum 86540175, i museets åbningstid, senest fredag den 18. november.
Parkering: Det er ikke muligt at parkere ved varmeværket. Der henstilles til parkering ved stationen, Guldagervej, eller byen i øvrigt.
Pris: 50 kroner
Husk: praktisk fodtøj, gerne gummistøvler og varm beklædning.
Formidlere: Uffe Lind Rasmussen, museumsinspektør og naturvejleder Ole Sørensen.